Montáž

Firma HOSAP dveře, s.r.o. je oprávněna na základě vydaného Pověření od výrobce provádět odborné montáže kompletního sortimentu výrobků SAPELI, včetně speciálních uzávěrů, jako jsou dveře protipožární, kouřotěsné, zvukově izolační a bezpečnostní.

Montáže provádíme našimi vlastními montážními pracovníky nebo externími spolupracovníky. Všichni montážní pracovníci jsou proškoleni ve výrobních závodech nebo dodavateli jednotlivých komponentů. Na kvalitně provedené montáži závisí i celkový výsledek zakázky dveří a zárubní. Proto při montáži používáme kvalitní a doporučené montážní materiály, pomůcky a nástroje.

Montáž zahrnuje:

  • Dopravu materiálu a montážních pracovníků na stavbu
  • Drobnou demontáž (soklové lišty, stávající panty na ocelových zárubních, prahy) se souhlasem zákazníka
  • Vlastní montáž dveří a zárubní
  • Úklid pracoviště
  • Protokolární předání díla
  • Odvoz obalového materiálu a drobného odpadu vzniklého při montáži

Kontaktujte nás

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů

13 + 3 =